Activiteiten


Erfgoedconferentie Behouden Vaart 12 September

Het varend erfgoed komt er bekaaid van af in de nieuwe erfgoedwet die dit najaar door de Tweede Kamer wordt behandeld. De FIM (Federatie Instandhouding Monumenten), het FONV (Federatie Oud Nederlandse Vaartuigen), de MCN (Mobiele Collectie Nederland) willen dit veranderen en het mobiel erfgoed de plek geven die het verdient.


Daarom organiseert de Museumwerf Vreeswijk samen met deze organisaties op 12 september van 14:00-17:30 uur een symposium over dit onderwerp.


Sprekers zijn (onder voorbehoud):
Martine van Lier & Jaap Nieweg; Stichting Mobiele Collectie Nederland
Oluf van Oostrum; Stichting Federatie Oud Nederlandse Vaartuigen
Hendrik Boland; European Maritime Heritage
Arjen Kok; Nationaal Register Varend Erfgoed
George Snijder; Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig


De conferentie “Behouden Vaart” vindt plaats als start van het Open Monumentenweekend dat dit jaar het thema “op reis” heeft en waarin er veel aandacht is voor mobiel erfgoed.


Schipperscafé


Elke laatste vrijdag van de maand, tussen 15 tot 18 uur, organiseert de Museumwerf het Schipperscafé. Schippers en oud-schippers, woonschippers en andere scheepsliefhebbers, medewerkers van de werf en hun familie zijn van harte welkom in het Theehuys om gezellig bij te praten. Kom ook eens kijken!Woon-/atelierschip De Zwerver open voor publiek

Het interieur van De Zwerver is te bijzonder om verborgen te blijven. Het schip is elke derde zondag in de maand, tussen 13 en 16 uur opengesteld. Aan dit bezoek zijn, naast de normale entree, geen extra kosten verbonden.

Wegens werkzaamheden kan de toegankelijkheid tijdelijk beperkt zijn. Groepen (min. 15 personen) kunnen De Zwerver op afspraak bezoeken. De opbrengst - € 2,00 p.p. - komt ten goede aan de restauratie van De Zwerver. Aanmeldingen via museumwerf@museumwerf.nl.


Stichting Activiteitengroep Vreeswijk

De Museumwerf is aangesloten bij de Stichting Activiteitengroep Vreeswijk. Zie voor activiteiten: www.activiteitenvreeswijk.nl.