Museumwerf Vreeswijk verkooppunt voor onderstaande boeken

Museumwerf Vreeswijk – een levend beeld van een eeuw binnenvaart

Het boek schetst de geschiedenis van het oude schippersdorp Vreeswijk, de scheepswerf Buitenweg en de ontwikkeling daaruit van Museumwerf Vreeswijk.
Auteur             : Kees Visser
Uitgever          : Gusto, i.o.v. Museumwerf Vreeswijk, 2006
Prijs                  : € 3,50

 

 

 

 

Een nieuw leven voor een 100 jarige – Jubileumeditie ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van ijsselaak “Door Gunst Verkregen”

Het boek verhaalt over de zandwinning in de vorige eeuw in en rond de Hollandse IJssel, en over de uitvinding door Arie Kreuk van de zelflosinstallatie. Daarnaast brengt het de restauratie in beeld van de IJsselaak “Door Gunst Verkregen”.
Auteur                          : Ko Blok
Uitgegeven door       : Arie Kreuk Stichting, 2013
Prijs                              : € 10,00

 

 

Ora et Labora – van stoomboot tot woonboot

In dit boek wordt het levensverhaal verteld van de bekendste en oudste woonboot van de stad Utrecht: de “Ora et Labora”, in Vreeswijk bekend als de pakjesboot van Sinterklaas. De Ora et Labora begon haar loopbaan in 1903 als pakketboot in Zwolle en verwierf daarna bekendheid als dé salonboot naar Giethoorn. In 1934 belandde ze als woonschip in Utrecht.
Auteur                          : Cisca de Ruiter
Uitgegeven door       : Uitgeverij De Witte Waterlelie, 2015
Prijs                              : € 17,50

 

 

Een drijvend Verleden – Vreeswijkse schepen en schippers in de Tweede Wereldoorlog (helaas uitverkocht, geen herdruk)

Schippers uit Vreeswijk en Jutphaas weten mee te praten over de Tweede Wereldoorlog.  Voorzien van uniek beeldmateriaal staan in het boek de verhalen opgetekend van de familie Kruyt, destijds bekend als de Boomstammannen, met in de hoofdrol de in beslag genomen Spits Gretha en luxe motor Johanna, en getuigenissen van de families van Luitzen Zwitink en Joseph Leon Valkenburg.

De verhalen kwamen ‘boven water’ naar aanleiding van een initiatief van het Comité 4 en 5 mei Nieuwegein en Bewonersorganisatie Dorpshuis Fort Vreeswijk, in samenwerking met Museumwerf Vreeswijk.

Auteurs                               : Jaap Boersema, Go van Hoeven – Zwitink, Rini Valkenburg
Redactie                             : Jaap Boersema, Volkert Munzebrock
Uitgegeven door              : Museumwerf Vreeswijk, 2017
Prijs                                     : € 20,00

 

Heen & Weer – Het nieuwe leven van historische IJveren

Het boek schetst de ontwikkeling van veerpontlijnen over het IJ, tussen Amsterdam en Amsterdam-Noord. Na de komst van de IJtunnel in 1968 verdwenen de meeste lijndiensten en hun schepen. In dit boek kunt u lezen welke bestemming een aantal van deze historische IJveren nadien heeft gekregen.
Auteurs                        : Trudy Admiraal en Martijn Gijsbertsen
Uitgegeven door       : Uitgeverij Editie Does
Prijs                              : € 20,00

 

 

Toekomst voor het verleden

Het boek is een jubileumuitgave (1990-2015) ter ere van het 25-jarig bestaan van de Vereniging “De Binnenvaart.” Daarin wordt via foto’s en verhalen een beeld gegeven van de veranderingen in de binnenvaart die de afgelopen halve eeuw hebben plaatsgevonden.
Uitgegeven door        : Vereniging “De Binnenvaart”, 2015
Prijs                               : € 34,90

 

 

 

 

 

 

 

CONCORDIA – stoomboot-onderneming te Arnhem (1877-1958)

De periode 1825-1935 werd gekenmerkt door de vele passagiersstoombootdiensten die in Nederland een belangrijk deel van het openbaar vervoer voor hun rekening namen. In dit fijnmazige net van verbindingen over water nam Arnhem een prominente plaats in als knooppunt in het oost-westverkeer. De ideale ligging aan de Neder-Rijn niet ver van het begin van de IJssel schiep voor Arnhemse ondernemers goede voorwaarden voor de oprichting van stoombootondernemingen gedurende de negentiende eeuw.

Dit boek belicht niet alleen Stoomboot-Onderneming Concordia, die een vaste halte had bij o.a. Vreeswijk (naast de Peperbus). Ook de concurrenten die op dezelfde trajecten voeren komen aan bod.

Auteur                      : Aart Bijl (1948), historicus
Uitgegeven door   : auteur, 2018
ISBN/EAN               : 978-90-824240-2-7
Prijs                          : € 19,95

BACK